Tomáš Šantavý

Tomáš Šantavý

*1. 4. 1951 v Praze.
1970 Fakulta architektury VUT v Brně, obor architektura, mimořádné studium na Filosofické fakultě Univerzity Purkyněho v Brně, obor estetika a dějiny umění.
1971-1975 Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor architektura, diplomní práce v oboru urbanismu (sídelní útvar Děčín-Folknáře, centrum) u prof. Jindřicha Kriseho. Během studia zaměstnán na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve skupině Bohumila Chalupníčka, která zaměřovala historické památky.
1973-1992 Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Nejprve v ateliéru lidových staveb, od roku 1975 v ateliéru urbanismu, od roku 1980 vedoucím ateliéru zaměřeného na rekonstrukce.
1985 Stáž v Moshe Safdies Design Studio, Boston, USA.
1990-1992 Samostatný architekt.
Od roku 1993 autorizovaný architekt.
Od roku 1993 se jako majitel Projektového ateliéru podílí na všech jeho projektech.


Božena Svátková

Božena Svátková

*20. 4. 1953 v Praze.
1972-1982 Fakulta architektury ČVUT v Praze, obor architektura, diplomní práce v oboru průmyslové a zemědělské stavby u doc. Josefa Horčičky.
1982-1993 Pražský stavební podnik - projektantka v architektonické skupině zaměřené na rekonstrukce občanských staveb a památkových objektů (vybrané práce: Nemocnice Pod Petřínem v Praze 1 - rekonstrukce rehabilitačního oddělení, dílčí rekonstrukce pivovaru v Praze 10, Korunní ulice, dílčí rekonstrukce Střední zdravotní školy na Karlově nám. 32, Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze 8 - dílčí rekonstrukce v pavilonu č. 4, dílčí rekonstrukce Státní tiskárny cenin v Růžové ulici, Praha 1, Clam-Gallasův palác, Praha 1 - úprava zázemí pro zaměstnance Archivu hl. m. Prahy, pasportizace objektů ve Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4-Krč).
Od roku 1993 v Projektovém ateliéru pro architekturu a pozemní stavby.
Od roku 1993 autorizovaná architektka.

Některé z projektů vedených B. Svátkovou:

Úprava skeletu na obchodní dům firmy Dvořák v Českých Budějovicích, dostavba a rekonstrukce areálu Základní školy v Kamenici u Prahy, rekonstrukce Pírkovy nemocnice v Mladé Boleslavi, novostavba provozního objektu Benning v Kosmonosech, dílčí rekonstrukce letohrádku Hvězda v Praze 6, novostavba administrativní budovy v Českých Budějovicích, rekonstrukce Karolina v Praze 1, novostavba výrobny klobouků Karpet v Praze 4, rekonstrukce vnějšího pláště baziliky premonstrátského kláštera v Milevsku, rekonstrukce Sadové kolonády a rozšíření hřbitova v Karlových Varech, celková rekonstrukce synagogy v Děčíně, novostavba víceúčelového objektu na Boulevard Sally ve Valenciennes, Francie.


Svatoslav Hladník

Svatoslav Hladník

*27. 4. 1961 ve Frýdku-Místku.
1981-1985 Fakulta architektury ČVUT v Praze, zaměření na rekonstrukce objektů, diplomní práce v oboru rekonstrukce památek u ing. arch. Karla Kibice (studie rekonstrukce domu Hluboká čp. 55 ve Frýdku).
1986-1989 Krajský projektový ústav v Praze, nejprve v ateliéru R u ing. arch. Petra Kutnara (projekt NsP Na Homolce v Praze) a dále v ateliéru N ve skupině ing. arch. Michala Sborwitze (rekonstrukce centra Kladna - revitalizace ulice Čs. armády).
1990-1995 Soukromá praxe.
Od roku 1994 spolupráce s Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby.
Od roku 1995 v Projektovém ateliéru pro architekturu a pozemní stavby.

Některé z projektů vedených S. Hladníkem:

Projekt Hypermarketu Pronto ve Frýdku-Místku, Jičíně a Opavě, rekonstrukce ČNB - Plodinové burzy, rekonstrukce ZŠ Českomalínská v Praze 6, studie urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, projekt Hypermarketu Pronto v Trmicích, rekonstrukce Domu mládeže v Nové Pace, rekonstrukce domu Karlova 10 v Praze 1, rekonstrukce areálu Bes-Net v Praze 4, vestavba učeben do podkroví ZŠ Na Marjánce v Praze 6, rekonstrukce letohrádku Kinských v Praze 5, rekonstrukce Anežského kláštera po povodni 2002, nástavby domů v sídlišti V Rybníčkách v Praze 10, rekonstrukce oddělení JIP v pavilonu 5 Na Bulovce, rekonstrukce oddělení TBC ve FN Na Bulovce, rekonstrukce a přístavba záchytné stanice Na Bulovce, rekonstrukce špýcharu v areálu zámku v Liběchově, rekonstrukce Schwarzenberského a Salmovského paláce v Praze 1, rekonstrukce kulturního domu Střelnice v Táboře, úprava vstupu a rekonstrukce jídelny ZŠ Šantrochova v Praze 6.


Tomáš Šedina

Tomáš Šedina

*27. 6. 1973 v Praze.
1987-1991 Střední průmyslová škola stavební v Praze.
1991 Stavební mistr ve firmě Stavební izolace R&M (stavby objektů Národní galerie v Praze nebo Českého rozhlasu v Praze-Pankráci).
1992-1998 Stavební fakulta ČVUT v Praze obor pozemní stavby a architektura, diplomní práce novostavba hotelu v Rokytnici nad Jizerou u ing. arch. Václava Dvořáka. Během studia absolvoval pracovní stáže v různých architektonických ateliérech.
Od roku 1998 zodpovědný projektant v Projektovém ateliéru pro architekturu a pozemní stavby.
Od roku 2000 hlavní inženýr projektu tamtéž.
Od roku 2005 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Některé z projektů vedených T. Šedinou:

Rekonstrukce Mlýnské kolonády v Karlových Varech, přestavba bývalé administrativní budovy ČKD Dukla na malometrážní byty, novostavba centrální kuchyně v Kosmonosech, rekonstrukce a stavební úpravy v objektu tzv. Hájenky v areálu letohrádku Hvězda, rekonstrukce objektu v Karmelitské ulici na České muzeum hudby, rekonstrukce zámku v Kosmonosech, úprava náměstí v Unhošti, rekonstrukce Národního památníku v Praze 3 na Vítkově


Tomáš Efler

Tomáš Efler

*4. 12. 1979 v Děčíně
1991-1998 Gymnázium Děčín
1998-2005 Fakulta architektury ČVUT v Praze, diplomní projekt v oboru renovací a památkové péče u prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsy (Revitalizace areálu bývalého kláštera Konojedy).
2001-2002 EAPLV - École d'Architecture de Paris La Villette UP6 ve Francii, roční studium na pařížské škole architektury (u arch. Week a Christoforoux, muzeum moderního umění pro park Montsouris Paris) a dokumentace lidové architektury v Normandii (pod vedením arch. Hervé Fillipetti).
2002-2004 architektonická praxe během studia v atelieru obnovy a konzervace historických staveb GIRSA AT v Praze (mimo jiné kresebná a plánová dokumentace jižního průčelí hradu Český Krumlov).
Od roku 2005 - postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v oboru dějiny architektury a rekonstrukce památek u prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc.
Od roku 2005 v Projektovém atelieru pro architekturu a pozemní stavby.

Některé z projektů vedených T. Eflerem:

Rekonstrukce zámku a hospodářských objektů v areálu zámku Roztoky u Prahy pro Středočeské muzeum, prodejna a servis vozů Ford v Kosmonosech u Mladé Boleslavi, rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Praze - Lysolajích, oprava hradního paláce a Mlýnské věže Chebského hradu, dostavba mateřské školky ve Zdicích u Berouna, revitalizace a regenerace centra města Jílové u Děčína, řešení parteru Křížovnického náměstí v Praze 1, rekonstrukce domu "U Špuláků" na Velkém náměstí v Hradci Králové.


Dana Černá

Dana Černá

*15. 2. 1965 v Praze
1980-1984 gymnázium v Praze 4
1984-1988 Stavební fakulta ČVUT, obor pozemní stavby
1988-1990 Státní projektový ústav obchodu
1990-1992 Inženýrské a průmyslové stavby v Praze
Od roku 1993 v Projektovém ateliéru pro architekturu a pozemní stavby

Některé z projektů vedených D. Černou:

Úprava domu č.p. 40 ve Vikářské ulici na Pražské hradě, Úpravy po povodni vestavba náhradního zdroje v areálu Univerzity Karlovy v Praze, Nástavby na bytových domech v Řeži u Prahy, Úprava sklepních prostor podél Celetné ulice v areálu Univerzity Karlovy v Praze, Rekonstrukce klášterního ambitu Kláštera Menších bratří v Klášteře sv. Anežky České v Praze, Ústřední vstupní objekt mezi Salmovským a Schwarzenberským palácem.