o atelieru

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o., vznikl ze specializované architektonické skupiny Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO). Skupina se zformovala při přípravě rekonstrukce Národního divadla a pokračovala jako samostatný ateliér zaměřený na technicky náročné rekonstrukce. Po roce 1989 začali investoři vyžadovat větší operativnost a dokonalejší technické vybavení, a proto se ateliér v čele s Tomášem Šantavým v roce 1991 osamostatnil a po dohodě s vedením Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů převzal i většinu rozpracovaných zakázek. S příchodem Pavla Haščyna, odborníka na statiku historických konstrukcí, byla na začátku roku 1993 založena společnost s ručením omezeným. Původní kolektiv pracovníků se postupně rozšiřoval. Důležitý byl příchod architektů Boženy Svátkové, Svatoslava Hladníka, Tomáše Šediny a ekonomky Soni Haningerové. Nárůst počtu projektantů umožnil podstatné zvýšení kapacity ateliéru a rozšíření nabídky projektových prací, náročná práce na rekonstrukcích si vyžádala specializaci pracovníků. Pro zahraniční projekty byla z podnětu japonského architekta Akihira Shimizua založena firma Sunarch spol. s r. o. V posledních letech se projekty pro zahraničí zpracovávají přímo v ateliéru.

Jedním ze specifických rysů ateliéru je komplexní předprojektová příprava pro rekonstrukce památkových objektů. Zpracování projektu předchází stavebně-historická analýza a další průzkumy. Spolupráce projektanta při provádění stavby je samozřejmostí. Ateliér si z dokončených staveb osvojil způsob obnovy historických stavebních konstrukcí a detailů i speciální technologické postupy a začal budovat vlastní archiv. Díky jeho zaměření a zkušenostem si ho zvou ke spolupráci na rekonstrukcích významných staveb i jiné projektové ateliéry. Tak byla s kolegy z Krajského projektového ústavu dokončena rekonstrukce Stavovského divadla v Praze, s ateliérem GAMA přestavba Rudolfina a na vyzvání ostravského Stavoprojektu provedena obnova historizujícího vzhledu Slezského divadla v Opavě.

Původnímu zaměření ateliéru odpovídá například přestavba budovy Žofína na Slovanském ostrově v Praze, rekonstrukce historického Karolina k 650. výročí založení Univerzity Karlovy nebo obnova hradu v Mladé Boleslavi a zámku v Kosmonosech. Postupně byly rekonstruovány historicky hodnotné stavby pražské židovské obce: Staronová synagoga, Židovská radnice s Vysokou synagogou a Jubilejní synagoga. Byla připravena velká oprava Karlova mostu, z níž byla realizována rekonstrukce schodišť vedoucích na Kampu, nástup na most z Malé Strany a obnova konstrukcí pod vodou. K novějším pracím patří přestavba bývalého kostela sv. Maří Magdalény v Praze na Malé Straně pro České muzeum hudby a rekonstrukce letohrádku Kinských v Praze pro národopisné sbírky Národního muzea. Mezi tyto práce můžeme počítat také rekonstrukci objektu bývalých Magdeburských kasáren v Terezíně pro Ústřední depozitář historického oddělení Národního muzea, slavnostní osvětlení katedrály sv. Víta na Pražském hradě, probíhající revitalizaci kláštera sv. Anežky České, rekonstrukci Schwarzenberského a Salmovského paláce v Praze pro Národní galerii, postupnou opravu st. hradu Kunětická Hora, baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, rekonstrukci památníku na Vítkově, přestavbu zámku Krásné Březno a hradu Úštěk (další práce tohoto zaměření lze najít v soupise provedených prací na konci publikace).

Jiný typ práce představuje například úprava objektu bývalé porodnice v Mladé Boleslavi na specializovanou soukromou chirurgickou kliniku, dostavba železobetonového skeletu nedokončeného obchodního domu Prior v Táboře na obchodní dům Dvořák, rekonstrukce a novostavba Základní školy v Kamenici u Prahy či ve Zdicích, dostavba Středočeské vědecké knihovny v Kladně a nebo revitalizace území na sportovně-rekreační zóny v Martiněvsi u Jílového. Ateliér dnes zpracovává podstatně více projektů novostaveb. Jako příklad lze uvést novostavbu muzea polodrahokamů Městského muzea v Nové Pace, administrativní budovu firmy Benning CR v Kosmonosech, módní salon, výrobnu a vzorkovnu klobouků Karpet v Praze 4-Kateřinkách, objekty skladů firmy Arena MB CZ v Kosmonosech, Mateřskou školu v Kamenici u Prahy, novou centrální kuchyni Psychiatrické léčebny v Kosmonosech nebo zástavbu proluky bytovým objektem v Praze 5. Jednotliví specialisté ateliéru zpracovávají specifická zadání, jako například projekt kanalizace obce Bradlec u Mladé Boleslavi nebo komplexní statické řešení rekonstrukce paláce Adria. Ateliér spolupracuje s partnerskými společnostmi na rozsáhlých zakázkách, jakými byly rekonstrukce budov České národní banky v Praze, stavby firmy Dvořák v Českých Budějovicích a v Táboře. Ze schválené přípravné dokumentace jsme dopracovaly realizační projekty pro bytové komplexy v Praze a v Hradci Králové.

Ateliér řeší i urbanisticko-architektonická zadání: zpracoval návrh úpravy centrální zóny v Jílovém u Děčína, návrh a regulační plán nového centra obce Bradlec či aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny v Jablonci nad Nisou.

Vznikly zde i teoretické práce, týkající se například obnovy poškozených litinových konstrukcí, studie k připravované rekonstrukci Karlova mostu je použitelná i pro další historické mostní konstrukce.

V roce 2005 byla zahájena spolupráce s francouzským městem Valenciennes, kde ateliér zpracoval projekty novostaveb obchodně-administrativního objektu a bytového domu v kontextu památkově chráněného historického centra města. Aktuální je spolupráce s vládou státu Peru v oblasti rekonstrukcí a výstavby balneoprovozu. Zajímavým zadáním je zpracování komplexní studie a následně projektů záchrany Chebského hradu, který je jako jeden z nejzachovalejších "štaufských hradů" význačnou evropskou památkou nebo komplexní revitalizace okolí děčínského zámku zahrnující i Mariánskou louku.

Projektová dokumentace se zpracovává v posledních verzích programu AutoCAD s nadstavbou CADKON 2, kdy zaměstnanci ateliéru procházejí pravidelně proškolováním. Ateliér má zaveden systém jakosti a od roku 2002 je nositelem Certifikátů CQS - IQNet, ISO 9001: 2000.


Tomáš Šantavý