profesní
struktura

majitel firmy, ředitel,
vedoucí projektant:

Ing. arch. Tomáš Šantavý

hlavní inženýři:

Ing. arch. Svatoslav Hladník,
Ing. Lukáš Poledne,
Ing. Dana Černá,
Ing. arch. David Urbánek

hlavní statik:

Ing. Pavel Haščyn

zodpovědný architekt a projektant
stavebně-architektonické části:

Ing. arch. Jiří Voslář

zodpovědní projektanti statiky:

Ing. Emil Wichs,
Ing. Josef Vlach

zodpovědní projektanti stavaři:

Marcela Bubeníková,
Richard Ješina,
Ing. Jiří Kalinec

zodpovědný projektant ZT:

Ing. Eva Jirglová,
Ing. Miroslav Rypáček (Propos),
Ing. Jiří Holub

zodpovědní projektanti el. silnoproud:

Václav Zábraha,
Ing. Jaroslav Zuna (Apollo Art)

zodpovědný projektant el. slaboproud:

Ing. Michael Pipek

zodpovědný projektant M+R:

Ing. Saker Kalany (Siemens)

zodpovědný projektant VZT:

Ing. Mirko Mazuch,
Vlastimil Šatra

zodpovědný projektant PO:

Jiří Fait

zodpovědní projektanti vytápění:

Ing. Petr Miškovský,
Ing. Libor Martínek,
Ing. Zdeňka Berková

zodpovědní projektanti osvětlení:

Ing. Jiří Pavelka,
Ing. Zuzana Jandová

zodpovědný projektant
komunikace:

Ing. Karel Mišička

zodpovědný projektant
gastrotechnologie:

Tomáš Ježek

zodpovědní projektanti
stav. fyziky:

Firma Bukovský,
Ing. Zdeněk Srovnal

zodpovědný projektant
ekonom. části staveb:

Ing. Jaroslav Král (Unicea)

zodpovědný projektant
interiéru:

arch. Eva Veverková

zodpovědný projektant
sadových úprav:

Ing. Věra Vokálová

geodetická měření:

Ing. Jiří Chmelíř (AGM)

geologie, hydrogeologie
a stavební mechanika:

RNDr. Jitka Dvořáková,
RNDr. Tomáš Vylita

památková ochrana
a stavebně-historické průzkumy:

Ing. Hana Šantavá,
Prof. PhDr. Pavel Vlček

kompletace:

Věra Máchová

sekretariát:

Michaela Komárková

účetnictví:

Monika Macková

architektonické modely:

Milan Pavlíček

vizualizace:

Ing. arch. Jan Auerbachspolupracovníci ateliéru


zpracování kovů:

Ing. Václav Kratochvíl (Revyko)

restaurování a volná malba:

ak. mal. Tomáš Rafl,
MgA. Magdaléna Bursová

restaurování a sochařství:

ak. mal. Vojtěch Adamec,
ak. mal. Martin Pokorný ,
MgA. Jakub Rafl

restaurování historického textilu:

Jitka Dřevíkovská

zpracování dřeva:

Ing. Stanislav Kněžínek

grafický design:

ak. mal. prof. Jan Solpera,
MgA. Helena Šantavá