zaměstnanci
v minulosti

1993:

ing. arch. Tomáš Šantavý
Ing. Pavel Haščyn
Marcela Bubeníková
Ing. Dana Černá
Ing. Alexandr Döbert do 31. 07. 2001
Ing. Soňa Haningerová
Ing. Václav Hrubeš do 30. 06. 1995
Hiroko Ikuta do 30. 06. 1993
Ing. Lenka Kunrátková do 30. 09. 2000
Věra Máchová
Ing. Monika Majáková do 28. 02. 1993
Lenka Nečadová do 10. 03. 1993
Ing. Binh Nguyenová do 01. 01. 1993
Marie Pašková do 02. 03. 1994
Olga Platkevičová
Jana Prágrová do 31. 12. 1999
Ida Procházková do 30. 05. 1993
ing. arch. Božena Svátková
Ing. Ladislav Viták do 30. 05. 1993
Miroslava Truněčková do 30. 06. 2004

1994:

Jan Lepša do 30. 09. 1994
Radovan Kotouč do 30. 11. 1994
Jana Kopecká
Leona Horská do 30. 04. 1995
Jaroslava Hennová
arch. Eva Veverková
Vlasta Bohatová do 30. 04. 2001

1995:

Helena Vráblová do 31. 12. 1997

1996:

ing. arch. Svatoslav Hladník
PhDr. Arno Pařík do 15. 11. 1996
ing. arch. Radim Sveder do 31. 01. 1997
Božena Tvrdá do 28. 02. 1997
MgA. Helena Šantavá do 31. 01. 2004

1997:

Ing. Renata Jančíková do 28. 02. 1998
Alena Hubáčková do 30. 06. 1999
Petr Seidl do 30. 06. 2001
Martina Šantavá do 30. 09. 2003
Richard Ješina

1998:

Monika Macková
Ing. Tomáš Šedina

2000:

Ing. Martina Mžíková do 13. 03. 2000
Ing. Zuzana Hlavsová do 31. 05. 2000
Ing. Ivan Srba do 31. 10. 2005

2001:

ing. arch. David Pulkrábek do roku 2004
Ing. Tomáš Budín do 31. 05. 2005
Ing. Miroslav Šmejkal do 28. 02. 2007

2002:

ing. arch. Tomáš Kubal do roku 2005
ing. arch. Mária Havajíková do 31. 01 .2003
ing. arch. Beáta Lasáková do 31. 01. 2003

2003:

ing. arch. Kateřina Kroulíková do 31. 05. 2003
ing. arch. Robert Charousek do 31. 08. 2005

2004:

Ing. Petr Miškovský do 01. 11. 2004

2005:

Jiří Růžička do 31. 01. 2007
Ing. Jana Myšková do 31. 05. 2007
ing. arch. Tomáš Efler
Dana Horáková do 31. 08. 2007

2006:

ing. arch. Janka Jarošová do 28. 02. 2007
Ing. Pavel Černý

2007:

ing. arch. Jan Linhart do 11. 01. 2008
ing. arch. Klára Nedvědová do roku 2007
Matěj Boháč do 28. 03. 2008

2008:

Ing. Lukáš Poledne
Ing. Miroslav Jírový do 31. 12. 2008
David Urbánek
ing. arch. Pavel Kolář do 15. 02. 2009

2009:

Ing. Irena Čemusová